Vyhledávání
RON
Česky
telefon   +420-321-400-250 (1)   e-mail info@rybashop.cz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít

  Podmínky vrácení peněz

  Odstoupení od smlouvy

  1.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

  • a)    poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • b)    o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • c)    o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • d)    o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • e)    o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • f)    o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • g)    o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  1.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.1., má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu elektronické pošty prodávajícího info@rybashop.cz, na adresu provozovny prodejce Ovčárecká 287, 280 02 Kolín 5. nebo využitím našeho RMA systému pro vrácení zboží v sekci "Můj účet/Moje objednávky" kliknutím na požadovanou objednávku.

  1.3 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 11.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno pokud možno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

  1.4 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy dle čl. 11.2. obchodních podmínek, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  1.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

  1.6 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

  1.7 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  1.8 Pro odstoupení od smlouvy se řiďte prosím vzorovým poučením o právu na odstoupení a využijte vzorový formulář, který je součástí tohoto vzorového poučení o právu na odstoupení, s uvedením čísla objednávky a čísla faktury. Dovolujeme si zdvořile požádat o specifikaci důvodu pro odstoupení od smlouvy. Tato informace není povinná a nebude mít žádný vliv na platnost odstoupení, slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb!

  1.9 Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do 2 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním do provozovny prodávajícího nebo odesláním na adresu prodávajícího. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí (fakturu), tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody formou kompenzace vůči kupní ceně. Zboží nelze vrátit na dobírku.

  Berte prosím na vědomí, že lhůta na vrácení zboží neznamená v žádném případě lhůtu na až 14 denní testování zboží, čímž by jistě nebyly splněny podmínky pro vrácení zboží, ale aby měl zákazník čas v klidu zásilku odeslat zpět, pokud to nemůže udělat ihned po převzetí.

  Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

  Aktualizovat cookies preference

  Zavřít